madarsa

Islamitisch Educatief Centrum

Madarsa

Anwaaroel Uloom

madarsa

Voorbereidend Aliem opleiding

Deze opleiding biedt u de mogelijkheid om in twee jaar kennis over de islam en de Arabische taal te vergaren. Deze twee jarige opleiding die toegankelijk is voor zowel beginners als gevorderden en wordt op een hoog niveau gegeven. U leert niet alleen over de Islam, u zult de Islam ook beleven in haar zuivere en originele vorm en tevens makkelijk kunnen toepassen in uw dagelijks leven.

Deze opleiding verdiept, verbreedt en vergroot uw kennis over alle facetten van de Islam. Zo maakt u kennis met de doctrine, historische, juridische, financiele en vele andere noemenswaardige aspecten van de Islam. Het lesmateriaal is gebaseerd op de Nobele Qoer'aan en de gezegende Hadies, de gezegende soennah van de Nobele Profeet Mohammad vrede en zegeningen van Allah zij met hem, de methodiek van de metgezellen van de Nobele Profeet en de uitleg en interpretatie van onze Islamitische geleerden, zoals Imame Azam alMoedjtahied No'maan bin Sabiet Aboe Haniefa radiallahoe ta'ala anhoe.

De opleiding staat onder strikte supervisie van Moefti Shamsul Huda Mishbahi (Ustazul Ulama Aljamiatul Ashrafia Mubarakpur, India). De docenten zijn Maulana Sultaan Ahmad Chotekhan Qadri Naeemi Misbahi Ashrafi (gestudeerd aan Aljamiatul Ashrafia te Mubarakpur, India en afgestudeerd aan de Darul Uloom Mudjaddidia Naeemia te Karachi, Pakistan) en Maulana Oemar Shabier Dilmohammed Qadri Rizvi Naqshbandi (afgestudeerd aan de Jamia Islamia te Coventry, Engeland).

Een aantrekkelijke opleiding

Als u een volwaardige Aliem wilt worden, dan biedt deze opleiding u een uitstekende basiskennis. De lessen worden verzorgd in het Nederlands en zijn eenvoudig te volgen. U wordt in een relatief zeer korte periode op hoog niveau opgeleid. De Nobele Profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem heeft gezegd: "Het vergaren van kennis is een verplichting op elke moeslim en moeslima." (Hadies) Met deze opleiding voldoet u aan deze verplichting.

"Het beschikken van kennis en ernaar handelen zorgt voor een voortreffelijk leven zowel op deze wereld als in het hiernamaals." (Hadies)

Madarsa Anwaaroel Uloom streeft naar:

 1. De tevredenheid van Allah de Verhevene en Zijn geliefde profeet Mohammad vrede en zegeningen van Allah zij met hem.
 2. Het overdragen van de zuivere islamitische kennis.
 3. Studenten in staat te stellen om zijn/haar leven te leiden als een goede moeslim/moeslima en daardoor ook zijn/haar omgeving te inspireren.

Toelatingseisen

Iedereen die de Qoeraan kan reciteren en per week minimaal vijf uur aan zelfstudie kan besteden en één dag in de week de opleiding klassikaal kan volgen.

Wat kunt u na de opleiding

Na dezze opleiding kunt u doorstromen naar de driejarige Aliem opleiding.

Lestijden (nieuw studiejaar)

Zondag: van 10:00 uur tot 12:30 (blok 1)

Zondag: van 13:00 uur tot 15:30 (blok 2)

Vakkenpakket

Aqiedah (geloofsovertuiging)

In de Aqiedah lessen wordt de uitleg van de geleerden van de ahloes-soennah wal djama'ah over de geloofsartikelen gehanteerd.

Tardjoematul Qoer`aan (Nederlandse vertaling van de heilige Qoer`aan)

In de Tardjamatul Qoer`aan lessen worden geselecteerde hoofdstukken uit de Nobele Qoer’aan met vertaling en kleine details toegelicht worden, zoals Soerah al-Fatiha. Tevens leert u tien soerahs samen met de betekenis uit uw hoofd.

Hadies (Overleveringen van de Nobele Profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem)

In Hadies lessen worden geselecteerde Hadies behandeld. De Hadies hebben betrekking op verschillende onderwerpen zoals de Islamitische normen en waarden en de vijf zuilen van de Islam. Veertig Hadies sharief zult u samen met de betekenis uit uw hoofd kennen.

Fiqh (islamitisch regelgeving)

De Fiqh (islamitisch regelgeving) hebben betrekking op de hoofdstukken van Taharat (reinheid), Salaat (gebed), Sawm (vasten) en Zakaat (armenbelasting).

Sierah (biografie)

Hier komt aan bod de biografie en de gebeurtenissen omtrent de Nobele Profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem en de rechtgeleide Kaliefen.

Arabisch (taal)

De Arabische grammatica is de kern van de opleiding. Dit versterkt het begrip van de Arabische taal en speelt een belangrijke rol bij het begrijpen en vertalen van de Nobele Qoer'aan, Ahadies, Fiqh en Aqaid.

Boekenpakket voor beide jaren

 1. Vertaling van de Qoer`aan Kanzul Imaan (reader)
 2. Biografie van de Profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem (boek)
 3. Biografie van de rechtgeleide Kaliefen (boek)
 4. Doeroesoel loghatiel Arabiya (boek)
 5. Hadies (reader)
 6. Sarf vereenvoudigd (boek)
 7. Nahwe vereenvoudigd (boek)
 8. Hadaa-i-qoes Salihien (boek)
 9. Qanoene Shariat (Nederlands) tot en met zakaah (reader)