madarsa

Islamitisch Educatief Centrum

Madarsa

Anwaaroel Uloom

madarsa

Voorbereidend Alim opleiding

Toetsen 07/01/2012

Qanoen-e-shariat

Toets Qanoen-e-Shariat - deel 1
Toets Qanoen-e-Shariat - deel 2

Sierat

Toets Sierat - deel 1
Toets Sierat - deel 2

Tardjoema

Toets Tardjoema - deel 1
Toets Tardjoema - deel 2