madarsa

Islamitisch Educatief Centrum

Madarsa

Anwaaroel Uloom

madarsa

Soerah Ichlaas

Deze soerah werd nedergezonden in Makkah en heeft vier strofen (ajaat’s). Deze soerah is “gelijk aan één derde deel van de Nobele Qoer’aan”. In Sahieh al-Boegharie staat dat iemand een man iedere avond hardop had horen lezen (Qoel hoewallaahoe ahadd, Allaahoes samadd, lam yaliedd wa lam yoeladd, wa lam yakoellahoe koefoewan ahadd).

De volgende ochtend ging deze persoon naar de Nobele Profeet Mohammad sallallaahoe alaihi wa sallam en vertelde hem op een afkeurende manier wat hij de vorige avond gehoord had.

De Nobele Profeet Mohammad sallallaahoe alaihi wa sallam zei: “Ik zweer bij Allah in wiens hand mijn leven is, dat het één keer reciteren van soerah al-Ichlaas net zoveel zegeningen heeft als het reciteren van een derde deel van de Nobele Qoer’aan.

Qoel hoewallaahoe ahadd قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Zeg: “Allah is de enige.

Allah, de Almachtige, geeft in deze soerah een volledige beschrijving van Zichzelf. Hij draagt de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam op om de mensen te vertellen dat:

Hij is Allah! Hij is Eén!

Hij Eén was en altijd Eén zal zijn

Hij niet verdeeld kan worden

Hij niet verandert

Allah, de Almachtige, wil niet hebben dat wij in verwarring geraken over Hem. Hij wil dat wij duidelijk weten dat hij één is. De belijders van sommige godsdiensten zijn in verwarring geraakt over Hem en dat is jammer.

Sommigen geloven dat er meer dan één Allah is. Anderen geloven dat Allah de verhevene net als de mens eigenschappen beschikken. Weer anderen geloven dat Allah Zichzelf in drieën heeft gedeeld.

Allaahoes samadd اللَّهُ الصَّمَدُ

Allah is Eeuwig, van wie alles afhangt.

Allah, de Almachtige, is het Eeuwige en het onafhankelijke Wezen. Hij heeft geen begin en Hij heeft ook geen einde. Hij is altijd dezelfde.

Allah, de Almachtige, heeft ons allen geschapen en ook alles wat op aarde en in het heelal is. Hij heeft ons heel veel gunsten gegeven.

Maar in dit vers beschrijft Allah, de Almachtige, Zichzelf als het Grote Wezen van wie elk van ons en elk ding(schepsel) afhankelijk is. Dat wil zeggen dat als Allah, de Almachtige, Zijn hulp aan ons ontneemt, wij onmiddellijk zullen omkomen en het heelal zal instorten. Dit betekent dat elk ding (schepsel) in het heelal elke minuut en elke seconde afhankelijk is van Allah’s hulp. Dit betekent ook dat Hij noodzakelijk is voor elk ding (schepsel). Zonder Zijn constante medewerking zal alles vergaan.

lam yaliedd wa lam yoeladd لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt ( Hij heeft geen kind, noch heeft hij ouders ).

Allah, de Almachtige, beschrijft Zichzelf dat Hij niet alleen Één is en dat elk ding (schepsel) Hem nodig heeft, maar ook als een Wezen dat niet geboren is uit enige ouders. Hij is niet als ons. Hij heeft ons op zo een manier gemaakt, dat wij ouders nodig hebben om geboren te worden. Allah verschilt heel veel van elk van ons. Hij heeft geen vader, Hij heeft geen moeder.

Allah, de Almachtige, heeft geen gezin: Hij heeft geen vrouw en Hij heeft geen kinderen.

Allah is Één; Hij heeft geen vader en geen moeder; Hij heeft geen kind of kinderen. Hij is Één, Eeuwig, Onafhankelijk en bestaat uit Zichzelf.

wa lam yakoellahoe koefoewan ahadd وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

En niet één is er aan Hem gelijkwaardig”

Allah, de Almachtige, verschilt erg veel van ons. Hij is de allergrootste, Hij is de Almachtige. Hij kan alles doen wat Hij wenst, Hij is vol van genade en Zijn macht is werkelijk erg groot. Er is slechts Eén Allah en er is niets-maar dan ook niets- dat met Hem vergeleken kan worden. Allah blijft Eén zonder een gelijkwaardige.

Door middel van soerah Al-Ichlaas wil Allah, de Almachtige, ons leren, dat hij uniek is in Persoon en in Eigenschappen.

Hazrat Anas Radi allaahoe Ta’ala anhoe vermeldt dat een persoon zei: “O Profeet van Allah! Ik hou van deze soerah Qoel hoewallaahoe ahadd…”. De Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam zei: “Jou liefde ervoor zal maken dat jij het Paradijs zal binnengaan”. (Tiermiezie)

Hazrat Anas Radi allaahoe Ta’ala anhoe vermeldt dat de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam heeft gezegd: Wie elke dag tweehonderd keer Qoelhoe wallaahoe ahadd… (soerah 112) reciteerd, dat zijn zonden van vijftig jaar vergeven zullen worden, behalve de schulden die hij nog moet betalen. (Tiermiezie, Dariemie)

Hazrat Aboe Hoerairah Radi allaahoe Ta’ala anhoe vermeldt dat de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam de gewoonte had om in de twee ra’kaat van het Fadjr-gebed “Qoel ja aijoehal kafiroen... en Qoel hoewallaahoe ahadd… te reciteren. ( Sahieh Moesliem)

Hazrat Sa’ied bien Al-Moesaijieb Radi allaahoe Ta’ala anhoe vermeldt dat de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam heeft gezegd: Wie tien keren Qoel hoewallaahoe ahadd… (soerah 112) reciteert, voor hem zal in het Paradijs een paleis worden gebouwd. Wie het twintig keren leest, voor hem zal in het Paradijs twee paleizen worden gebouwd. Hazrat Oemar Al-Ghattaab Radi allaahoe Ta’ala anhoe merkte op: O Nobele Profeet sallallahoe alaihi wa sallam! Ik zweer bij Allah Soebhanahoe wa Ta’ala, in dit geval zal onze paleizen toenemen als we meer lezen. De Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam zei: Allah Soebhanahoe wa Ta’ala, kan meer geven dan dat. (Dariemie)

Hazrat Aboe Darda Radi allaahoe Ta’ala anhoe vermeldt dat de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam vroeg: Zal één van jullie niet in staat zijn om een derde deel van de Nobele Qoer’aan in één nacht te reciteren? Zij vroegen: Hoe kan hij een derde deel van de Nobele Qoer’aan reciteren? Hij antwoordde: “Qoel hoewallaahoe ahadd … het zal gelijk zijn aan de zegeningen van een derde deel van de Nobele Qoer’aan. (Moesliem)

Hazrat Aisha Radi allaahoe Ta’ala anhaa vermeldt; Elke avond wanneer de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam naar bed ging, had Hij de gewoonte om een kom te maken van zijn handen en erover te blazen, na soerah al-Ichlaas, soerah al-Falaq en soerah an-Naas gereciteerd te hebben. Daarna wreef Hij met zijn handen over elk lichaamsdeel dat Hij kon wrijven. Hij begon eerst bij zijn hoofd, dan het gezicht en daarna het voorste gedeelte van zijn lichaam. Hij deed dit drie keren. (Sahieh Boegharie)

Hazrat Aboe Sa’ied al-Goedrie Radi allaahoe Ta’ala anhoe vermeldt: Mijn broer, Katadaa bien Noe’maan Radi allaahoe Ta’ala anhoe heeft gezegd: Tijdens het leven van de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam had een man de gewoonte om het avondgebed laat in de nacht te verrichten. Tijdens het gebed las hij “Qoel hoewallaahoe ahadd…” en niets anders. De volgende ochtend ging een andere persoon naar de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam en vertelde Hem hierover. Daarop zei de Nobele Profeet Mohammad sallallahoe alaihi wa sallam: Ik zweer bij Allah in Wiens hand mijn leven is, het reciteren van deze soerah is gelijk aan de zegeningen die gelijk zijn aan de recitatie van een derde deel van de Nobele Qoer’aan. (Sahieh Boegharie)

Imran Sjah Chandoe